Pagina's

vrijdag 24 december 2010

een hele fijne kerst!

kerstboom in sneeuw

Lieve mensen…

Heel graag wil ik jullie een héle fijne kerst toewensen met de mensen waar je van houdt.

Ook wil ik jullie bedanken voor alle reakties en steun die ik heb gekregen… echt super!! Het is toch heel bijzonder vinden jullie ook niet? Je komt hier binnenvallen in blogland en dan blijken daar ineens zóveel mensen te zijn die je de moeite waard vinden om te volgen. Die voor je klaar staan wanneer je dat nodig hebt!

Doen jullie ook voorzichtig wanneer je nog de weg op moet? Al die sneeuw maakt het er niet gemakkelijker op. Maar het blijft mooi… zo’n witte kerst!

Dear friends ...

Very much I would like to wish you all a merry Christmas with the people you love.

I would also like to thank you for all the responses and support I've gotten… really great! It is really quite special don’t you think? You come here in blogland and then suddenly there seem so many people that find it worthwhile to follow you. People who are there for you when you need it!

Do you take care when you have to go somewhere? All that snow doesn’t make it any easier. But it remains beautiful ... such a white Christmas!

DSC01095

Veel plezier iedereen en voor het nieuwe jaar alvast veel liefde, warmte en licht toegewenst!!

Have fun everyone and for the new year I already wish you much love, warmth and light!!

jolanda

zaterdag 18 december 2010

dikke knuffel

groepsknuffel1

Van de week viel het in de bus… een grote envelop met daarin 3 pakjes, de groepsknuffel! Kijk eens hoe leuk!! Enorm nieuwsgierig was ik natuurlijk wat erin zou zitten en ook van wie dit pakje afkomstig was. Nou kijk maar even mee…

This week it fell into the mailbox ... a big envelope containing three packages, group hug! Look how cute! Of course I was extremely curious what it would contain and from who this package came. Well just take a look ...

groepsknuffel3Dit is wat eruit kwam! Een superleuk fotolijstje van Rivièra Maison en 2 hele mooie kersthangers van stof. Helemaal in mijn kleuren dus ik ben er echt enorm blij mee!!

This is what came out! A super cute picture frame of Riviera Maison and 2 chrismas decorations of beautiful fabric. Totally my colors so I'm really very happy!

groepsknuffel4 Voor alles heb ik een mooi plekje gevonden, dat begrijp je zeker wel. En van wie had ik al dat moois nou gekregen? Van Colinda van het blog *bij guusje thuis*

For everything, I found a nice spot, you certainly understand that. And from whom I had gotten this beauty now? Colinda of blog *bij guusje thuis*

Colinda ik heb je al gelijk een mailtje gestuurd, maar hierbij nogmaals hartstikke bedankt hoor!! Ik ben er superblij mee en was er echt eventjes stil van zoals ik verwend ben!

Colinda I've already sent you an email right away, but once again, thank you so much!! I am really happy and there was really a moment of silence because I am spoiled so much!

Nu even iets anders… Tijdens de wintermaanden waarin het sneeuwt en vriest, vind ik het altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat de vogeltjes in de buurt zich toch ook een beetje prettig blijven voelen en daarom hangen er in onze boom altijd wel een aantal mezenbollen en ligt er in het vogelhuisje elke ochtend een berg brood. Ook heb ik pinda’s en andere lekkernijen die er te koop zijn. En als je dan ziet hoeveel vogels daarop afkomen!!! Gisteren heb ik in een uur tijd 10 verschillende soorten geteld. Welke dat waren vraag je? Nou dat zal ik je vertellen.

Now something else ... During the winter months where it snows and freezes, I think it is important to ensure that the birds in the neighborhood should feel a bit pleasant too so I hang in our tree always a number of bulbs and in the bird house a mountain of bread every morning. There are also peanuts and other goodies. And you will be surprised to see how many birds show up! Yesterday, in one hours time,I counted 10 different species. What was that you ask? Well I'll tell you.

Natuurlijk de gebruikelijke vogeltjes zoals mezen, vinken, spreeuwen, een roodborstje en eksters. Ook 2 dikke duiven een paar kauwtjes en 2 vlaamse gaaien zag ik. Maar ook een paar vogels die ik normaal toch niet snel tegenkom. En het is me gelukt daar stiekum een paar foto’s van te maken! Kijk dit zijn ze:

Of course the usual birds such as tits, finches, starlings, magpies and a robin. 2 fat pigeons also a couple of jackdaws and jays I saw 2.(I have no idea if the birdnames are correct, just translated with google) But also a few birds that I normally do not easily meet. And I secretly took a few pictures of them! Look here they are:

DSC01137 Een specht met een mooi rood buikje. ‘s Morgens werd Ryan wakker van het geklop op de boomstam hahaha.

A woodpecker with a bright red belly. This morning Ryan was awakened by the knocking on the trunk hahaha.

DSC01135 Nadat de specht eerst geprobeerd had vanaf de boomstam aan de mezenbol te pikken, vond hij het toch handiger om er gewoon maar aan te gaan hangen. En vanaf dat moment is hij bijna niet meer weg te slaan hier.

After the first woodpecker had tried from the trunk to eat from the bulb, he found it easier to just hang on it. And from that moment he is here almost the whole day.

Ook zag ik vanmorgen ineens 2 hele bijzondere….

Also this morning I suddenly saw two very special ....

DSC011452 halsband parkieten! Vind je ze niet prachtig?? Ze staken zo mooi af met hun felgroene kleur tegen de sneeuw!

2 parakeets! Don’t you think they are beautiful? They crossed so beautiful with their bright green color against the snow!

En dit is een foto ‘by night’ van de kerstlampjes in onze tuin. Mooi zo met de sneeuw hé?

And this is a photo by night of the Christmas lights in our garden. So beautiful with the snow huh?

sneeuw1 dec2010 Voor ik jullie allemaal een heel fijn weekend ga wensen, wil ik toch graag nog even zeggen hoe blij ik ben met al die lieve woorden weer op mijn vorige bericht. Jullie hebben geen idee hoeveel goed het me doet!!

Before I wish you all a very nice weekend,I would like to say how pleased I am with all the sweet words on my previous post. You have no idea how good it makes me feel!

Ontzettend bedankt allemaal!!

Thank you all so much!!

een dikke knuffel voor jullie!

a big hug for all of you!

maandag 13 december 2010

Jingle Bells

sneeuw4 nov 2010

Terwijl buiten het pak sneeuw steeds dikker werd, had ik wel iets anders te doen dan lekker liggen te slapen. Eindelijk had ik het kerstquiltje weer tevoorschijn gehaald, want het was toch wel de bedoeling dat het aan de muur zou hangen met de kerst. Het kostte me wel moeite om er weer mee verder te gaan, want de laatste keer dat ik eraan gewerkt had, was de laatste dag dat mijn moeder nog leefde. Het was die zondag 12 september en ik zat naast haar bed met de stitchery.

While outside there was more and more snow, I had better things to do than lie down to sleep. Christmas quilt I finally had reappeared, because it was the intention that it would hang on the wall for Christmas. It took me some effort to continue working on it, because the last time I worked on, was the last day my mother was still alive. It was that Sunday, September 12th and I sat next to her bed with the stitchery.

Ook al was ze wat suf door de morfine, ze was toch heel geïnteresseerd in mijn werkje en ze vond het heel erg leuk worden. Ik had de lapjes voor de randen ook meegenomen en liet haar zien hoe het zou worden wanneer het klaar was. Ze gaf me nog advies over de breedte van de randen en ik heb het nu gedaan op de manier die zij het mooiste vond. Nu hangt het aan de muur en kijk ik er met gemengde gevoelens naar. Kijk… zo is het geworden:

Even though she was a bit groggy from the morphine, she was still very interested in my work and she thought it was really fun. I had the pieces for the sides also taken and showed her how it would be when it was finished. She gave me advice about the width of the edges and I have now done the way she liked the best. Now it hangs on the wall and I look with mixed feelings. Look ... this is the result:

kerstquiltje 1 nov2010

De kleuren zijn in het echt wel wat warmer hoor.

The colors are really a bit warmer though.

kerstquiltje 2 nov2010

Het patroontje komt van Bep en ook de hanger waar het quiltje aan hangt heb ik bij haar gekocht tijdens de open dag waar ik in de vorige post over vertelde. Voor Bep en ook voor Cindy had ik nog een kadootje meegenomen. Voor elk een schaapje dat ik gemaakt had.

The pattern comes from Bep and the hanger where the quilt is hanging on I bought in Bep’s shop during the open day where I told about the previous post. I also brought a little gift for Bep and Cindy. For both a sheep that I had made.

DSC01106

De linker heb ik zelf gehouden, want ik had per ongeluk een foutje gemaakt (vandaar het strikje op haar hoofdje). De middelste voor Bep en de rechter dus voor Cindy.

The left, I kept myself because I had accidentally made a mistake (that’s why the bow on her head). The middle I gave to Bep and the right one is for Cindy.

DSC01109

Voorkant Front

DSC01112en achterkant. and behind

Dit schaapje was ik op een spaans blog tegengekomen en Marisa was zo aardig om mij de link met de tutorial te geven. Wanneer je ook zo’n schaapje wilt maken, kun je de tutorial *hier* vinden. Alleen de link in de tutorial naar het patroon werkt niet meer dus je zult het patroontje zelf moeten tekenen. Maar dat was niet zo moeilijk hoor!

This sheep was on a Spanish blog I encountered and Marisa was so kind to give me the link to the tutorial. If you want to make this sheep, you can find the tutorial *here*. Only the link in the tutorial for the pattern no longer works so you'll have to draw the pattern yourself. But it was not that difficult!

Vanmorgen heb ik de spulletjes voor de groepsknuffel ingepakt dus die ga ik zo even naar het postkantoor brengen. Nu maar hopen dat het allemaal heel aankomt!

This morning I have the stuff for the group hug packed so I am going to the post office later this day. Let's hope it will be delivered in one piece!

Ook wil ik nog even zeggen dat ik niet zoveel in blogland ben de laatste tijd, want ik zit behoorlijk in een dip. Ik mis mijn moeder verschrikkelijk en het wordt alleen maar erger. Daarom kan ik de energie gewoon niet opbrengen om iets te plaatsen. Het is nou ook niet zo leuk om iedere keer iets verdrietigs op m’n blog te zetten natuurlijk. Wel kijk ik zo nu en dan op andere blogs en plaats ik een reaktie hoor!

I would also like to say that I am not much in blogland lately, because I am quite in a dip. I miss my mother terribly and it only gets worse. Therefore I can not muster up the energy just to put something on my blog. It is not so much fun every time to put something sad in my post of course. But I still watch other blogs and I place a reaction here and there!

fijne dag