Pagina's

vrijdag 24 december 2010

een hele fijne kerst!

kerstboom in sneeuw

Lieve mensen…

Heel graag wil ik jullie een héle fijne kerst toewensen met de mensen waar je van houdt.

Ook wil ik jullie bedanken voor alle reakties en steun die ik heb gekregen… echt super!! Het is toch heel bijzonder vinden jullie ook niet? Je komt hier binnenvallen in blogland en dan blijken daar ineens zóveel mensen te zijn die je de moeite waard vinden om te volgen. Die voor je klaar staan wanneer je dat nodig hebt!

Doen jullie ook voorzichtig wanneer je nog de weg op moet? Al die sneeuw maakt het er niet gemakkelijker op. Maar het blijft mooi… zo’n witte kerst!

Dear friends ...

Very much I would like to wish you all a merry Christmas with the people you love.

I would also like to thank you for all the responses and support I've gotten… really great! It is really quite special don’t you think? You come here in blogland and then suddenly there seem so many people that find it worthwhile to follow you. People who are there for you when you need it!

Do you take care when you have to go somewhere? All that snow doesn’t make it any easier. But it remains beautiful ... such a white Christmas!

DSC01095

Veel plezier iedereen en voor het nieuwe jaar alvast veel liefde, warmte en licht toegewenst!!

Have fun everyone and for the new year I already wish you much love, warmth and light!!

jolanda

zaterdag 18 december 2010

dikke knuffel

groepsknuffel1

Van de week viel het in de bus… een grote envelop met daarin 3 pakjes, de groepsknuffel! Kijk eens hoe leuk!! Enorm nieuwsgierig was ik natuurlijk wat erin zou zitten en ook van wie dit pakje afkomstig was. Nou kijk maar even mee…

This week it fell into the mailbox ... a big envelope containing three packages, group hug! Look how cute! Of course I was extremely curious what it would contain and from who this package came. Well just take a look ...

groepsknuffel3Dit is wat eruit kwam! Een superleuk fotolijstje van Rivièra Maison en 2 hele mooie kersthangers van stof. Helemaal in mijn kleuren dus ik ben er echt enorm blij mee!!

This is what came out! A super cute picture frame of Riviera Maison and 2 chrismas decorations of beautiful fabric. Totally my colors so I'm really very happy!

groepsknuffel4 Voor alles heb ik een mooi plekje gevonden, dat begrijp je zeker wel. En van wie had ik al dat moois nou gekregen? Van Colinda van het blog *bij guusje thuis*

For everything, I found a nice spot, you certainly understand that. And from whom I had gotten this beauty now? Colinda of blog *bij guusje thuis*

Colinda ik heb je al gelijk een mailtje gestuurd, maar hierbij nogmaals hartstikke bedankt hoor!! Ik ben er superblij mee en was er echt eventjes stil van zoals ik verwend ben!

Colinda I've already sent you an email right away, but once again, thank you so much!! I am really happy and there was really a moment of silence because I am spoiled so much!

Nu even iets anders… Tijdens de wintermaanden waarin het sneeuwt en vriest, vind ik het altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat de vogeltjes in de buurt zich toch ook een beetje prettig blijven voelen en daarom hangen er in onze boom altijd wel een aantal mezenbollen en ligt er in het vogelhuisje elke ochtend een berg brood. Ook heb ik pinda’s en andere lekkernijen die er te koop zijn. En als je dan ziet hoeveel vogels daarop afkomen!!! Gisteren heb ik in een uur tijd 10 verschillende soorten geteld. Welke dat waren vraag je? Nou dat zal ik je vertellen.

Now something else ... During the winter months where it snows and freezes, I think it is important to ensure that the birds in the neighborhood should feel a bit pleasant too so I hang in our tree always a number of bulbs and in the bird house a mountain of bread every morning. There are also peanuts and other goodies. And you will be surprised to see how many birds show up! Yesterday, in one hours time,I counted 10 different species. What was that you ask? Well I'll tell you.

Natuurlijk de gebruikelijke vogeltjes zoals mezen, vinken, spreeuwen, een roodborstje en eksters. Ook 2 dikke duiven een paar kauwtjes en 2 vlaamse gaaien zag ik. Maar ook een paar vogels die ik normaal toch niet snel tegenkom. En het is me gelukt daar stiekum een paar foto’s van te maken! Kijk dit zijn ze:

Of course the usual birds such as tits, finches, starlings, magpies and a robin. 2 fat pigeons also a couple of jackdaws and jays I saw 2.(I have no idea if the birdnames are correct, just translated with google) But also a few birds that I normally do not easily meet. And I secretly took a few pictures of them! Look here they are:

DSC01137 Een specht met een mooi rood buikje. ‘s Morgens werd Ryan wakker van het geklop op de boomstam hahaha.

A woodpecker with a bright red belly. This morning Ryan was awakened by the knocking on the trunk hahaha.

DSC01135 Nadat de specht eerst geprobeerd had vanaf de boomstam aan de mezenbol te pikken, vond hij het toch handiger om er gewoon maar aan te gaan hangen. En vanaf dat moment is hij bijna niet meer weg te slaan hier.

After the first woodpecker had tried from the trunk to eat from the bulb, he found it easier to just hang on it. And from that moment he is here almost the whole day.

Ook zag ik vanmorgen ineens 2 hele bijzondere….

Also this morning I suddenly saw two very special ....

DSC011452 halsband parkieten! Vind je ze niet prachtig?? Ze staken zo mooi af met hun felgroene kleur tegen de sneeuw!

2 parakeets! Don’t you think they are beautiful? They crossed so beautiful with their bright green color against the snow!

En dit is een foto ‘by night’ van de kerstlampjes in onze tuin. Mooi zo met de sneeuw hé?

And this is a photo by night of the Christmas lights in our garden. So beautiful with the snow huh?

sneeuw1 dec2010 Voor ik jullie allemaal een heel fijn weekend ga wensen, wil ik toch graag nog even zeggen hoe blij ik ben met al die lieve woorden weer op mijn vorige bericht. Jullie hebben geen idee hoeveel goed het me doet!!

Before I wish you all a very nice weekend,I would like to say how pleased I am with all the sweet words on my previous post. You have no idea how good it makes me feel!

Ontzettend bedankt allemaal!!

Thank you all so much!!

een dikke knuffel voor jullie!

a big hug for all of you!

maandag 13 december 2010

Jingle Bells

sneeuw4 nov 2010

Terwijl buiten het pak sneeuw steeds dikker werd, had ik wel iets anders te doen dan lekker liggen te slapen. Eindelijk had ik het kerstquiltje weer tevoorschijn gehaald, want het was toch wel de bedoeling dat het aan de muur zou hangen met de kerst. Het kostte me wel moeite om er weer mee verder te gaan, want de laatste keer dat ik eraan gewerkt had, was de laatste dag dat mijn moeder nog leefde. Het was die zondag 12 september en ik zat naast haar bed met de stitchery.

While outside there was more and more snow, I had better things to do than lie down to sleep. Christmas quilt I finally had reappeared, because it was the intention that it would hang on the wall for Christmas. It took me some effort to continue working on it, because the last time I worked on, was the last day my mother was still alive. It was that Sunday, September 12th and I sat next to her bed with the stitchery.

Ook al was ze wat suf door de morfine, ze was toch heel geïnteresseerd in mijn werkje en ze vond het heel erg leuk worden. Ik had de lapjes voor de randen ook meegenomen en liet haar zien hoe het zou worden wanneer het klaar was. Ze gaf me nog advies over de breedte van de randen en ik heb het nu gedaan op de manier die zij het mooiste vond. Nu hangt het aan de muur en kijk ik er met gemengde gevoelens naar. Kijk… zo is het geworden:

Even though she was a bit groggy from the morphine, she was still very interested in my work and she thought it was really fun. I had the pieces for the sides also taken and showed her how it would be when it was finished. She gave me advice about the width of the edges and I have now done the way she liked the best. Now it hangs on the wall and I look with mixed feelings. Look ... this is the result:

kerstquiltje 1 nov2010

De kleuren zijn in het echt wel wat warmer hoor.

The colors are really a bit warmer though.

kerstquiltje 2 nov2010

Het patroontje komt van Bep en ook de hanger waar het quiltje aan hangt heb ik bij haar gekocht tijdens de open dag waar ik in de vorige post over vertelde. Voor Bep en ook voor Cindy had ik nog een kadootje meegenomen. Voor elk een schaapje dat ik gemaakt had.

The pattern comes from Bep and the hanger where the quilt is hanging on I bought in Bep’s shop during the open day where I told about the previous post. I also brought a little gift for Bep and Cindy. For both a sheep that I had made.

DSC01106

De linker heb ik zelf gehouden, want ik had per ongeluk een foutje gemaakt (vandaar het strikje op haar hoofdje). De middelste voor Bep en de rechter dus voor Cindy.

The left, I kept myself because I had accidentally made a mistake (that’s why the bow on her head). The middle I gave to Bep and the right one is for Cindy.

DSC01109

Voorkant Front

DSC01112en achterkant. and behind

Dit schaapje was ik op een spaans blog tegengekomen en Marisa was zo aardig om mij de link met de tutorial te geven. Wanneer je ook zo’n schaapje wilt maken, kun je de tutorial *hier* vinden. Alleen de link in de tutorial naar het patroon werkt niet meer dus je zult het patroontje zelf moeten tekenen. Maar dat was niet zo moeilijk hoor!

This sheep was on a Spanish blog I encountered and Marisa was so kind to give me the link to the tutorial. If you want to make this sheep, you can find the tutorial *here*. Only the link in the tutorial for the pattern no longer works so you'll have to draw the pattern yourself. But it was not that difficult!

Vanmorgen heb ik de spulletjes voor de groepsknuffel ingepakt dus die ga ik zo even naar het postkantoor brengen. Nu maar hopen dat het allemaal heel aankomt!

This morning I have the stuff for the group hug packed so I am going to the post office later this day. Let's hope it will be delivered in one piece!

Ook wil ik nog even zeggen dat ik niet zoveel in blogland ben de laatste tijd, want ik zit behoorlijk in een dip. Ik mis mijn moeder verschrikkelijk en het wordt alleen maar erger. Daarom kan ik de energie gewoon niet opbrengen om iets te plaatsen. Het is nou ook niet zo leuk om iedere keer iets verdrietigs op m’n blog te zetten natuurlijk. Wel kijk ik zo nu en dan op andere blogs en plaats ik een reaktie hoor!

I would also like to say that I am not much in blogland lately, because I am quite in a dip. I miss my mother terribly and it only gets worse. Therefore I can not muster up the energy just to put something on my blog. It is not so much fun every time to put something sad in my post of course. But I still watch other blogs and I place a reaction here and there!

fijne dag

zondag 28 november 2010

toch haast op deze rustdag!

vorstcompositie nov 2010

De eerste winterfoto’s van dit jaar! Ja ik weet het… het is nog steeds herfst, maar met dit soort plaatjes zou je dat bijna vergeten. Mooi is dat toch… die kleine witte ‘haartjes’ langs de rand van een blad.

The first pictures of winter this year! Yes I know ... it's still autumn, but with pictures like this you would almost forget. Nice ... the little white "hairs" along the edge of a leaf.

Hierdoor krijg je toch steeds meer zin om je huis in de kerstsfeer om te toveren? Van de week heb ik alvast maar weer een paar kleine accenten aangebracht zoals deze sterretjes aan onze lamp die boven de eettafel hangt:

This gives you yet more and more sense to turn your home into the Christmas spirit doesn’t it? This week I added again a few small accents such as asterisks on our light bulb that hangs above the dining table:

DSC01116

In de At Home van deze maand kwam ik de lantaarns tegen die ik ook voor mijn keukenraam heb staan en daaraan hadden ze ook witte sterren gehangen. Dat vond ik een goed plan dus…. gisteren heb ik er nog een paar gekocht:

In the magazine At Home this month I came across the lanterns that I got standing for my kitchen window, and they had white stars hung on them. That was a good plan so .... yesterday I bought a few more:

DSC01114

Niet zo mooi op de foto gezet, maar eigenlijk heb ik niet zoveel tijd vanmorgen dus dat komt later nog wel een keertje. Over een half uurtje vertrekken we namelijk naar de open kerstzondag van atelier Bep en ik heb er zin in!!! Omdat Bep vorige week jarig geweest is, heb ik nog een leuk klein kadootje voor haar gemaakt. Dit zal ik in een volgende post laten zien, want het moet natuurlijk wel een verrassing blijven hé? Ook hoop ik er Cindy tegen te komen, want ook zij had wel zin in zo’n gezellige dag bij Bep!

Not so nicely put on the picture, but actually I do not have much time this morning so I will make another picture one more time. In about half an hour we leave to the open Christmas sunday at atelier Bep and I'm looking forward to! Because Bep’s birthday has been last week, I have a nice little gift for her. This I will show in the next post, because obviously it must be a surprise huh? I also hope to encounter Cindy, because she was in the mood for a cozy day with Bep also!

Nu nog even snel een update van mijn Dorothy. Ik had beloofd na elke rand een foto te laten zien, maar vorige keer is er niets van gekomen. Inmiddels ben ik dus alweer met een nieuwe rand bezig:

Now we just have a quick update of my Dorothy. I had promised after each post I will show you a photo, but last time nothing came of it. So now I'm busy again with a new edge:

dorothy1 nov 2010

Ook geen superfoto, sorry. Maar zo heb je in ieder geval een idee hoe het worden gaat. Nou mensen, ik moet echt opschieten nu anders is de dag bij Bep al voorbij. Het is voor mij toch nog een behoorlijk eindje rijden natuurlijk.

Also, no super photo, sorry. But now you have at least an idea how it will be. Well folks, I really must hurry now otherwise the day at Bep is already over. For me it is still a fairly long drive of course.

Fijne dag!!

handtekening

dinsdag 16 november 2010

Maar deze smelten niet!!

DSC01078

Wel netjes je hand voor je mond houden tijdens het gapen! Deze sneeuwmannen weten hoe het hoort! Allebei in pyama hangen ze hier een beetje te hangen… lekker lui. En ze waren zó leuk om te maken!!!

Keep your hand before your mouth while yawning! These snowmen know how to behave! Both in pajamas they are just hanging here a little ... so lazy. And they were so fun to make!

tilda christmas gifts

Ergens in maart geloof ik, heb ik het Tilda-boek ‘Crafting Christmas Gifts’ gekocht en nu dan eindelijk heb ik er ook iets uit gemaakt. Eigenlijk kon ik niet kiezen, want er staan zóveel leuke dingen in!!! Behalve deze sneeuwmannen vind je er ook muizen in kerstoutfit of engelen in allerlei soorten. Waarschijnlijk zul je hier nog wel een volgend werkstuk tegenkomen hoor. Wat vind je bijvoorbeeld van deze leuke bloempotten?

Sometime in March I believe, I purchased the Tilda book "Crafting Christmas Gifts" and now finally I have made something out of it. Actually I could not choose, because there are so many nice things! Besides these snowmen are also found mice in Christmas outfit or angels of all kinds. You will probably see another piece appearing on my blog. How about this nice example of flower pots?

DSC01082

Hier nog een paar van dichtbij… die oorwarmers, geweldig hé?

Here are a few more photo’s a bit closer ... the ear muffs, aren’t they great?

DSC01080

En de neus is gemaakt van een plantenstokje waar met de puntenslijper een puntje aangeslepen is. Je moet er maar opkomen hé? Voor degene die het leuk vindt om zulk soort dingen te maken, is dit boek echt een aanrader!!

And the nose is made from a plant stick on which I used a pencil sharpener to make it pointed. How do you come up with such ideas huh? For those who likes to make such things, this book is really a must!

Op dit moment probeer ik een soort van nieuwe hoes te maken voor over de footstool die ik ooit gemaakt heb. Destijds vond ik de stof die ik gebruikt heb erg mooi, maar inmiddels past het niet echt meer bij de rest van m’n spulletjes. Nu schoot me vanmiddag te binnen dat ik nog ergens een crème kleurige stof had liggen (waar ik ooit gordijnen van wilde maken). Na flink zoeken heb ik de stof gevonden dus nu maar eens kijken of ik er iets mee kan!

Right now I'm trying to make a new loose cover for the footstool that I once made. At the time I found the fabric I used very beautiful, but now it no longer really fit with the rest of my stuff. Now I remembered this afternoon that I had somewhere a cream-colored fabric (from which I ever wanted to make curtains). After much searching I found the fabric so now lets see if I can do something with it!

Als het lukken wil, volgen de foto’s vanzelf! hahaha

If I succeed, the photo’s will appear in a couple of days! hahaha

fijne dag!!! (have a nice day)

zaterdag 13 november 2010

langzaam maar zeker!

DSC01050

Nog maar 6 weken en dan is het alweer zover… kerst!!!! Natuurlijk zijn er onder ons die zich eerst nog helemaal in Sinterklaas-sfeer bevinden, maar die tijd is voor mijn gezin nou toch echt wel geweest. Best wel jammer eigenlijk… het was altijd zo gezellig!! Eerst de spanning vooraf welke vaak al wéken van te voren begon en dan eindelijk de grote dag waarop Sinterklaas met zijn Pieten dan eindelijk écht aankwamen. Sinterklaas liedjes zingen bij de haard en dan maar hopen dat ‘Sinterklaas’ niet per ongeluk vergat iets in de schoentjes te stoppen voor hij naar bed ging hihihi.

Only 6 weeks to go and it's already there… Chrismas!! Of course there are among us who first celebrate that Sinterklaas is comming to Holland, but that time is over for my family . Too bad actually ... it was always so much fun! First the pre-tension which often began weeks in advance and then finally the big day when Sinterklaas and his helpers finally arrived. Sinterklaas songs sang by the fireplace and hope that ‘Sinterklaas’ does not accidentally forgot something to put in the shoes before he went to bed hihihi.

Waar we nooit te oud voor zullen worden is Kerst… gelukkig maar!!! Want is er een heerlijker, sfeervoller tijd te bedenken dan de kersttijd? Wat mij betreft niet hoor. Ik vind het ook zo heerlijk dat overal de kerstdecoraties al te vinden zijn. Altijd moet ik even snuffelen tussen die mooie spulletjes en dan vooral alles wat ook maar een beetje glinstert trekt direkt mijn aandacht. “Je bent ook echt een kraai”, zegt Ton altijd. En ja… dat is waar!!

What we are never going to be too old for is Christmas ... thank heaven! Because can you think of a sweeter, more atmospheric time then the Christmas period? I can’t. I find it so wonderful that all the Christmas decorations are already available. Always I just browse among the beautiful things, especially anything with even a little bit of sparkles draws my attention immediately. "You're really a crow," Ton always say. And yes ... that's true!

Van de week was ik even bij Xenos en daar vond ik deze mooie waxinelicht houders van armeluis zilver… mooi hé? Natuurlijk met een hangertje eraan waarin een heel mooi glinsterend steentje zit. Dat kon ik toch echt niet laten staan dus ik heb er twee meegenomen en dat voor maar € 2,99 per stuk… koopje toch??

This week I visited Xenos and I found this beautiful tealight holders of poor man's silver ... nice huh? Of course with a pendant in which there is a very nice shiny stone. I really couldn’t leaven them there, so I've taken two of them home for just € 2.99 each ... a bargain don’t you think?

sfeer-xenos

Ze waren er ook nog in een grotere maat, maar zelf vond ik deze kleintjes het leukst… kun je tenminste overal wel een plekje voor vinden!

They were also available in a larger size, but I found these little ones just the right size ... at least you can always find a spot for it!

fijn weekend!!

have a nice weekend!!

donderdag 4 november 2010

zomaar een kadootje uit de natuur…

sloot nov 2010

Achter ons huis ligt een sloot. We hebben daarom in het deel van de tuin dat aan de sloot grenst een steiger aangelegd, zodat we daar lekker kunnen zitten terwijl we kunnen kijken naar de natuur in en om de sloot. Het is inmiddels mijn lievelingsplekje geworden en ik zit daar regelmatig even met een kop koffie of thee, zo ook vanmorgen.

Behind our house is a ditch. We have therefore in the part of the garden that borders the ditch a pier built, so we can sit while we can enjoy watching nature in and around the ditch. It has now become my favorite place and I often just sit there with a cup of coffee or tea, so this morning.

Ik zat een beetje voor me uit te staren terwijl ik zat te bedenken wat ik vandaag als eerste zou gaan doen. Ineens… flits!! Schiet er iets blauws voor me langs, echt felblauw, en ik dacht: “wat is dat??” Ik keek in de richting waarin het was verdwenen en zag tussen de takken van de inmiddels kale wilg door, nog precies het stukje blauw zitten op de loopplank die de buren hebben gemaakt.

I was staring a bit ahead of me while I was thinking what I would do today as the first. Suddenly ... flash! Shoot something blue for me along, really bright blue, and I thought, "what's that?" I looked in the direction it went and saw among the branches of the now bald willow, just a piece of blue sitting on the ramp that the neighbors have made.

sloot2 nov 2010

Tuurlijk had ik geen fototoestel bij de hand dus jullie moeten het blauw er zelf maar bij bedenken hihihi. Ik keek nog eens goed en zag dat het een vogeltje was… een ijsvogeltje!! Gewéldig hé?? Dit was de eerste keer in mijn leven dat ik zo’n prachtig vogeltje zag.

Ofcourse, I had no camera on hand so you have to think the blue in the picture yourself hihihi. I looked more closely and saw that it was a bird ... a kingfisher! Great huh? This was the first time in my life I saw such a beautiful bird.

ijsvogel

Terwijl ik vol verwondering zat te kijken, nam dat prachtige vogeltje ineens een duik in de sloot… heel snel en floeps er weer uit ook. Later heb ik het opgezocht op internet en het blijkt dat die vogeltjes visjes eten. Even later vloog hij weer weg. Vlak voor me langs scheerde hij over het wateroppervlak van de sloot en weg was hij. En hij liet mij achter met een gevoel van blijdschap en verwondering… wat is de natuur toch mooi!

While I was watching in amazement, that beautiful bird suddenly took a dive in the ditch very quickly ... and pop out again too. Later I looked it up on the internet and it appears that these birds eat fish. Moments later it flew away. He flew past me on the surface of the ditch and he was gone. And he left me behind with a feeling of joy and wonder ... what is nature is beautiful!

Hieronder heb ik een stukje over de ijsvogel geplaatst wat ik op internet opgezocht heb:

Naast het feit dat de ijsvogel door zijn bijna exotische uiterlijk bij veel mensen tot de verbeelding spreekt, is ook zijn eetgewoonte erg bijzonder. Een ijsvogel eet voornamelijk vis, die hij met een mooie duik in het water bemachtigd. Daarbij kan de vogel wel tot 50 cm. onder het wateroppervlak terecht komen. De meeste visjes vangt hij echter op een geringere diepte. Vanaf een uitkijkpost, meestal tussen de 1 en 2 meter boven het water, maar ook wel tot 5 meter hoog, loert de ijsvogel naar het wateroppervlak. Als hij daar een visje ziet, zie je de spanning in het lijfje toenemen, met zijn kopje heen en weer bewegend probeert hij de juiste hoek, snelheid en diepte voor de duik te bepalen. Soms trippelt hij hierbij met zijn pootjes heen en weer op zijn uitkijkpostje, meestal een horizontale tak.

Wanneer de ijsvogel zijn doel heeft uitgezocht buigt hij nog iets verder voorover en opeens schiet hij als een speer in het water. Als hij van grotere hoogte komt slaat hij daarbij ook nog met de vleugels om wat meer snelheid te maken. Hoe dieper hij het water in moet, hoe hoger de snelheid en hoe strakker hij zijn vleugels tegen het lichaampje drukt. De hoogte van de uitkijkpost is niet zozeer bepalend voor de diepte, ik heb ook wel eens een duik gezien van ruim 5 meter hoog, in een slootje water van slechts 25 cm diep. Net voor de vogel het wateroppervlak raakt, worden de vleugels een beetje uitgevouwen waardoor de grootste klap op het water wordt opgevangen en de vogel veel minder diep zal gaan.

IJsvogel duikt naar een visje

Een gevangen visje wordt met enkele krachtige vleugelslagen uit het water getrokken en meegenomen, meestal terug naar de uitkijkpost van waar de vogel was vertrokken. De vis wordt niet gespiest, zoals wel eens wordt beweerd, maar tussen de beide snavelhelften vastgeklemd. Nu wordt de vis eerst gemept met een paar ferme tikken tegen de tak, zodat de vis gedood of verdoofd wordt en zijn stekels en/of vinnen plat gaan liggen. Dan wordt de vis zo gedraaid dat de kop van de vis als eerste in de keel van de ijsvogel verdwijnt. De vis wordt vervolgens in zijn geheel ingeslikt, als de vis erg groot is kan het gebeuren dat de kop van de vis al verteerd wordt door de sterke maagsappen, terwijl de staart van de vis nog een stukje buiten de snavel steekt.

fijne dag!

maandag 1 november 2010

hé ja… lekker!!!

boerenkool2 1-11-2010

Nu we weer in november zitten en het ineens nóg weer een uur eerder donker wordt, had ik er ineens zo’n trek in… BOERENKOOL!!!! (beetje vreemde kleur door het flitslicht, maar in het echt mooi groen hoor)

Tot een paar jaar geleden altijd met HEMA-worst, maar ineens vonden we die niet zo lekker meer. Daarom maar overgestapt op die van Unox. Toch ga ik volgende keer weer eens die van de HEMA proberen… wie weet is die weer als vanouds. Ik maak de boerenkool altijd van te voren klaar en dan lekker opbakken, want dan smaakt het nóg lekkerder!

rodney sarah

Ondertussen terwijl ik de aardappelen stond te schillen, was Rodney met Sarah aan het spelen en daar moest ik toch even een foto van nemen… die hond van ons heeft toch zó’n vreemde manier van zitten! Haar achterpoten zet ze altijd helemaal wijduit. Hier kun je het misschien beter zien…

rodney sarah 3 

Typisch hé? Toch zit het blijkbaar erg lekker, want ze doet het altijd. :-))

Mijn Dorothy-quilt vordert gestaag en ik vind hem echt mooi worden. Ik zal na elke rand hier een foto plaatsen. Kijk… zo ziet het er nu uit…

dorothy14 1-11-2010

lieve herfstgroetjes, jolanda

maandag 25 oktober 2010

Dorothy

Verhuizen_jpg

Mensenlief, wat kan een mens toch een hoop rommel hebben hé? En helemaal iemand die zo moeilijk iets weg kan gooien. Moet je nagaan wat er gebeurd wanneer je de inhoud van een ander huis er ook nog eens bij moet zien te proppen. Juist… mijn hele huis staat zo’n beetje vol nu met dozen en ik zit er een beetje verdwaasd tussen.

verhuizen3

Als je eens wist hoe vaak we met een auto vol spullen van het huis van mijn moeder naar ons eigen huis zijn gereden!

Verhuizen_0

Ook zijn er wel wat dingen die ik na veel twijfelen heb weggedaan hoor… maar niet veel! Alleen hebben we het meeste van haar meubeltjes toch laten ophalen, want daar wist ik echt geen raad mee. Gelukkig zijn er wel een paar kleinere dingen waar ik een plekje hier in huis voor gevonden heb. Zoals haar bureautje dat ik nu zelf ga gebruiken voor m’n kaarten maken en dat soort dingen. Natuurlijk moest ik wel eerst een plekje zien te creëren, maar dat is gelukt.

In ons werk/studeer/hobby/strijk/leg-hier-maar-even-neer-want-ik-heb-geen-plek kamertje staat een grenen buffetkast uit vroegere jaren (kon ik weer eens geen afstand van doen) en ik heb bedacht dat we die wel eens wit kunnen gaan schilderen zodat die kast ineens weer leuk staat in de huiskamer. Dan kan ik op de plek die vrij komt mooi het bureautje neerzetten.

In hetzelfde bovengenoemde kamertje had Ton een paar jaar geleden een soort van lage open kast gemaakt, waar kussens op liggen zodat je erop kunt zitten en waar manden instaan. Nu kreeg ik ineens een heldere ingeving… als we nou eens 2 kasten zouden kopen die we aan weerskanten van het kamertje op die lage zitkast zouden zetten! Op naar Ikea dus waar we 2 boekenkasten gekocht hebben die ik gelijk in elkaar gezet heb. Ton heeft vervolgens de poten eraf gezaagd en nu staan ze, ingeruimd en wel, op de zitkast (of hoe ik dat kastje ook noemen moet). Staat nog hartstikke gezellig ook!! Zo gauw de nog ingepakte verhuisdozen uit het kamertje zijn, zal ik er wel eens foto’s van maken.

Dit alles betekent dus dat ik in 2 huizen tegelijk aan het rommelen ben… het huis van mijn moeder én die van mezelf. Druk, druk, druk dus! Maar vrijdag moet ik de sleutel inleveren dus dan moet het klaar zijn.

‘s Avonds heb ik in ieder geval lekker tijd om werken aan de quilt waar ik aan begonnen ben. Had ik dat nou al verteld eigenlijk?? Een paar weken geleden ben ik met Ton naar Tilburg gereden waar Dorry haar leuke winkeltje heeft met quiltbenodigdheden. Daar zag ik prachtige quilts… de één nog mooier dan de ander! Omdat ik nog maar een beginneling ben op dit gebied, besloot ik om te kiezen voor de quilt Dorothy. Die is niet te moeilijk en toch best wel lekker groot… ongeveer 1.50 x 1.50 cm. Dus heb ik het pakket gekocht dat alle patronen plus stof bevat. Kijk, hier zijn wat foto’s van hetgeen ik tot nu toe gedaan heb:

DSC00990

Het zijn natureltinten met blauw zoals je ziet.

DSC00994

Natuurlijk wel alles met de hand, dat is het leukst!!

DSC00988 DSC00989

Leuk wordtie hé? Ondertussen heb ik me ook gelijk maar ingeschreven voor de BOM (block of the month) die in januari begint. Maar daarover tegen die tijd meer. Ik kan het mijn moeder bijna horen zeggen: “Maak nou eerst maar eens af waar je aan begonnen bent voor je je gaat inschrijven voor alweer een nieuwe quilt. Eerst maar eens zien of je déze afmaakt, want daar geloof ik niks van.” Jaja, ze kent me langer dan vandaag. “We zullen zien mam!”

liefs, jolanda

zondag 10 oktober 2010

een ongeluk komt zelden alleen!

DSC00984

Eigenlijk was ik gisteren van plan om een leuk bericht te schrijven na alle verdrietige berichten van de laatste tijd. Gewoon een bericht over alledaagse dingen, over de herfst die nu echt zijn intrede gedaan heeft. Over het feit dat we toch nog geweldig mooi weer hebben in oktober. Ik had ook wat mooie foto’s gemaakt van een prachtige zonsondergang van de week hier in de achtertuin. Maar helaas… dingen lopen niet altijd zoals we van te voren denken.

Gistermiddag werd ik gebeld door de jongste broer van mijn moeder en hij vertelde dat hij niet zo’n fijn bericht voor me had. Mijn tante Tiny, de jongere zus van mijn moeder die ik jullie enige berichten geleden heb voorgesteld *klik*, was gisteren op haar snorfiets op weg naar haar volkstuin. Ze heeft toen om wat voor reden dan ook het rode stoplicht niet gezien en is doorgereden. Dit is iets wat ze nooit bewust zou doen, want daar was ze veel te netjes voor. Er kwam een auto aan die niet meer op tijd heeft kunnen stoppen en die heeft haar geschept.

Aangezien het dragen van een helm niet verplicht is op een snorfiets, was haar hoofd niet beschermd. Daar is ze dan ook op terechtgekomen en dat is haar uiteindelijk fataal geworden. De details zal ik jullie verder besparen, maar ze is afgelopen nacht om 3.30 uur op 74-jarige leeftijd overleden.

Dit is opnieuw een behoorlijke klap, helemaal voor haar man en haar enige dochter die in Australië woont. Wat ik persoonlijk wel een troostrijke gedachte vind, is dat mijn eigen moeder die heel goed met tante Tiny omging, haar nu al zo snel weer om zich heen heeft. Ook voor tante Tiny zelf zal het vast fijn zijn om te merken dat mijn moeder op haar wachtte op de plek waar ze zich nu bevinden.

Wat ik nog wel graag wil vertellen, is dat ik enorm trots ben op mijn tante. Ze had een donorcodicil en ook al kunnen ze op haar leeftijd niet meer gebruik maken van organen, ze kunnen wel haar huid gebruiken om mensen met bv brandwonden te helpen. Dit is wat ze graag wilde.

Jullie zullen dus nog even langer moeten wachten op gezellige post van mij. Volgende week dus opnieuw een begrafenis en daarnaast ben ik druk met het opruimen van alle spulletjes van mijn moeder omdat haar huisje eind oktober leeg moet zijn. Maar binnenkort zal ik proberen weer wat leukere berichten te plaatsen hoor!

DSC00987

fijn weekend allemaal, liefs Jolanda

woensdag 29 september 2010

Krans van kussentjes

DSC00981

De begrafenis is nu ruim een week achter de rug en vanaf dat moment was het geregel voorbij. De jongens zijn weer naar school en Ton is weer naar z’n werk… het gewone leven is weer begonnen. Toch is het gewone leven voor mij best moeilijk, want mijn gewone leven bestond uit elke dag boodschappen doen met m’n moeder en gezellig een bakkie doen samen. Dat kan nu niet meer en dat mis ik enorm!! Ik loop eigenlijk elke dag met de ziel onder m’n arm. Eerst ging ik die tijd vullen met huishoudelijke klussen, maar daar heeft een mens ook niet altijd zin in hé?

Daarom bedacht ik me dat ik nog een heleboel lapjes had liggen waar ik wel eens iets leuks van zou kunnen maken. Op een paar andere blogs was ik een leuke krans tegengekomen en dat leek me wel wat. Aan de slag dus!

Eerst een stuk of 50 vierkantjes van 12.5 x 12.5 cm geknipt uit verschillende stofjes:

DSC00972

Deze vierkantjes vouw je dubbel met de goede kant naar binnen en vervolgens stik je de lange kant en 1 korte kant dicht:

DSC00974

Nadat je alle vierkantjes zo gestikt hebt….

DSC00973

keer je ze om, vul je ze (zo’n zak met vulsel koop je gewoon bij de HEMA bv) en daarna naai je de opening dicht. Dit kan natuurlijk met de naaimachine, maar zelf doe ik dat liever met de hand. Wel veel meer werk, maar toch wel mooier.

Nu heb je dus 50 kleine kussentjes! Nu neem je een strokrans en een bolletje touw (of raffia bv)…

DSC00975

en bind je al die kussentjes steeds met een stukje touw om de krans vast. Als je klaar bent, heb je een gezellige, zachte kussentjes-krans :-) Bij mij hangt hij aan de kast en ik vind het best gezellig staan. Misschien ga ik tegen kersttijd nog wel zo’n krans maken, maar dan van kerststofjes… wie weet!

DSC00980

Maar ja, nu heb ik dus weer niks te doen en daarom ben ik nu van plan om een quilt te beginnen. Daar ga ik vast een stuk langer over doen denk ik. Hmmm…. ik heb trouwens ook nog het mini kerstquiltje van atelier Bep liggen waar ik aan begonnen was. Misschien eerst die maar afmaken. Dat wordt een mooi werkje voor morgen!

Fijne avond allemaal! Liefs, jolanda